Szczecin

70-letni emeryt ze Szczecina skazany za kradzież cukierka o wartości 40 groszy 🍬

Do kradzieży i skonsumowania cukierka doszło 4 lipca 2019 roku.

27 września Sąd Rejonowy w Kołobrzegu na posiedzeniu bez udziału stron w postępowaniu nakazowym uznał emeryta winnym wykroczenia. Skazał go na miesiąc ograniczenia wolności z obowiązkiem nieodpłatnej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin.

Emeryt wyrok zaskarżył. W związku z tym, w czwartek odbyła się rozprawa z udziałem stron.

Prokurator wnosił o uznanie obwinionego za winnego kradzieży z jednoczesnym odstąpieniem od wymierzenia kary. Tego samego chciał też obrońca emeryta. Sam oskarżony wnosił o uniewinnienie.

Sędzia Klaudia Juraszczyk rozpoczęła i zakończyła na jednej rozprawie przewód sądowy. Teraz emeryt ma zapłacić 20 zł grzywny i pokryć zryczałtowane koszty sądowe w kwocie 100 zł.

Nieprawomocnie skazany po zakończeniu rozprawy poinformował, że nie będzie się odwoływał od wyroku.

źródło: Materiał własny

Poprzedni Szczecin Losowy Następny