Lublin

Zaułek Hartwigów na Starym Mieście ❤️

Wiersz Julii Hartwig "W ciemności" z okazji 90. urodzin poetki został wypisany na podstopnicach schodów w Zaułku Hartwigów.

„Obchodzisz urodziny

Po tylu latach nie poznałby cię ojciec ani matka

Urodziny sierpniowe pod spadającymi gwiazdami

To „łzy świętego Wawrzyńca”

łzy oczyszczone z cierpienia

Spadają tak szybko

że nie zdążysz wypowiedzieć swojego imienia”

Julia Hartwig urodziła się w 1921 r. w Lublinie, do którego w 1917 r. uciekli z bolszewickiej Rosji jej rodzice. Matka Maria była Rosjanką, ojciec Ludwik - Polakiem. W Lublinie prowadził zakład fotograficzny.

Poetka uczyła się w Gimnazjum im. Unii Lubelskiej w Lublinie, gdzie zdała maturę w 1939 r. Podczas okupacji mieszkała w Warszawie; tam w latach 1940-1944 studiowała polonistykę na Tajnym Uniwersytecie Warszawskim. Była też kurierką AK. Po wojnie kontynuowała studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a następnie na Uniwersytecie Warszawskim.

Hartwig to jedna z najpopularniejszych polskich poetek. Ma w dorobku 25 tomów wierszy, m.in. "Czułość", "Nie ma odpowiedzi", "Jasne niejasne", "Błyski", a także felietony, szkice, poematy prozą, eseje. Jest też tłumaczką z języka francuskiego i angielskiego. Z swoją twórczość otrzymała wiele nagród m.in. Nagrodę Polskiego PEN Clubu, Nagrodę Wilder Prize (USA). (PAP Life)

Zaułek Hartwigów na Starym Mieście ❤️

Zaułek Hartwigów na Starym Mieście

Zaułek Hartwigów na Starym Mieście

źródło: Materiał własny

Poprzedni Lublin Losowy Następny