Chełm

Wójt gminy Cyców: „Przeprowadzenie wyborów w obecnej sytuacji jest NIEMOŻLIWE!!”

„Szanowni Mieszkańcy Gminy Cyców, jak doskonale wiecie, obóz władzy za wszelką cenę prze do wyborów prezydenckich zaplanowanych na 10 maja 2020 r. i nie chce słyszeć o ich przełożeniu. Zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów prezydenckich, w taki sposób, aby nikogo nie narazić na utratę zdrowia bądź życia, w obecnej sytuacji jest NIEMOŻLIWE‼

Ochrona zdrowia oraz zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli to ustawowe zadania powierzone samorządom.

Czując odpowiedzialność za Nas wszystkich, podjąłem decyzję, że nie będę narażał nikogo z Nas na niebezpieczeństwo zakażenia koronawirusem COVID-19‼

Bez względu na wszystko, podkreślam bez względu na wszystko:

- nie zorganizuję szkolenia członków komisji wyborczych;

Troszcząc się o życie i zdrowie członków komisji:

- nie udostępnię sal na takie szkolenia

- nie udostępnię lokali wyborczych

W wyznaczonym terminie nie zorganizuję wyborów Prezydenta Polski na terenie Naszej Gminy.

Termin wyborów powinien zostać przełożony.

W poczuciu odpowiedzialności z troską o mieszkańców.”

- Wiesław Pikuła, Wójt Gminy Cyców

źródło: http://www.ugcycow.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=&menu=6&artykul=4399&akcja=artykul

Poprzedni Chełm Losowy Następny