Chełm

Śmiecioduchy grożą palcem i zachęcają do segregacji odpadów 👻

Od 1 stycznia 2020 roku, każdy mieszkaniec będzie miał obowiązek selektywnej zbiórki odpadów komunalnych minimum na 5⃣ frakcji:

♻ papier

♻ metale i tworzywa sztuczne

♻ szkło

♻ bioodpady

♻ zmieszane

oraz sezonowo:

✔ popiół - od 1 października do 30 kwietnia 🗓

✔ meble i inne odpady wielkogabarytowe - raz na kwartał 🗓

☝ Należy pamiętać, że segregacja odpadów przynosi wymierne korzyści. Segregacja to m.in. ograniczenie masy odpadów zanieczyszczających środowisko, wyrobienie nawyków porządku, oszczędności i gospodarności, pozyskanie surowców wtórnych, niższe zużycie surowców naturalnych, ale również zwiększenie świadomości ekologicznej 💚🌳☘🍃

SEGREGUJMY RAZEM! 👍

źródło: umchelm.pl

Poprzedni Chełm Losowy Następny