Chełm

Protest przeciwko budowie wytwórni mas bitumicznych w Chełmie

22 października 2019 roku mieszkańcy osiedla Rejowiecka po raz kolejny protestowali przeciwko budowie wytwórni mas bitumicznych w Chełmie.

"Nie damy się zatruć" - skandowali protestujący

Wytwórnię przy ul. Ceramicznej (w pobliżu kąpieliska Glinianki) planuje zbudować firma Drogmost.

Mieszkańcy są oburzeni, mają wiele uwag do szczegółowego raportu oddziaływania na środowisko, który firma złożyła w ratuszu. Boją się przede wszystkim o swoje zdrowie ale również o spadek wartości nieruchomości na tym terenie.

Na inwestycję w miejscu, gdzie od lat funkcjonowała betoniarnia pozwala nie zmieniany od lat, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Po protestach inwestor zdecydował się zmienić lokalizację. Chełmian to jednak nie przekonuje.

Protest przeciwko budowie wytwórni mas bitumicznych w Chełmie

Wypowiedzi mieszkańców

Wypowiedzi protestujących

Fotorelajca z protestu

Fotorelajca z protestu

Fotorelajca z protestu

Fotorelajca z protestu

Fotorelajca z protestu

źródło: materiał własny

Poprzedni Chełm Losowy Następny