Chełm

Prezydent miasta o budżecie i finansowaniu Chełmianki

W poniedziałek 04 marca w Urzędzie Miasta odbyło się otwarte spotkanie Prezydenta Jakuba Banaszka z przedstawicielami władz Klubu oraz kibicami.

Podczas spotkania Prezydent wyjaśnił zebranym aktualny stan finansów miasta oraz zadeklarował pomoc przy pozyskiwaniu środków finansowych.

Zgodnie z przekazanymi informacjami, w kasie miasta, za rok 2018, brakuje 3.3mln zł. Konieczny jest zatem plan naprawczy i restrukturyzacja zadłużenia miasta a finansowanie Chełmianki musi być wsparte poprzez pozyskanie sponsorów strategicznych.

Jako główną przyczynę takiego stanu rzeczy, Prezydent wskazuje niedoszacowanie projektów realizowanych przez poprzednie władze.

Prezydent miasta o budżecie i finansowaniu Chełmianki

Urząd Miasta - spotkanie w sprawie finansowania Chełmianki

Urząd Miasta - spotkanie w sprawie finansowania Chełmianki

Urząd Miasta - spotkanie w sprawie finansowania Chełmianki

Urząd Miasta - spotkanie w sprawie finansowania Chełmianki

Komu zabrać, żeby dać Chełmiance?

Kto dał 150 tys. o których wspomina Jakub Banaszek?

Mówi o tym Stanisław Mościcki do Dariusza Grabczuka.

Poprzedni Chełm Losowy Następny