Chełm

🦠 Koronawirus - informacje i zalecenia❗️

🔴 Czym jest koronawirus?

➡ Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba najczęściej objawia się gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem. Wirus przenosi się drogą kropelkową. Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok. 15-20% osób. Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Dlatego szczególnie w ich przypadku niezwykle istotne jest stosowanie się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz, w miarę możliwości, pozostanie w domu. Zwracamy się z prośbą do młodszych mieszkańców o zaopiekowanie się starszymi osobami z rodziny oraz otoczenia i wyręczanie ich w codziennych czynnościach takich jak m.in. robienie zakupów.

🔴 Jak ochronić się przez zakażeniem?

➡ Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem i unikaj dotykania oczu, nosa i ust. Kiedy kaszlesz lub kichasz, zawsze zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką. Zachowaj bezpieczną odległość (1–1,5 m) od osoby, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.

🔴 Podejrzewasz u siebie koronawirusa?

Sprawdź, czy spełniasz 3 warunki, które świadczą o ryzyku:

- w ciągu ostatnich 14 dni przebywałeś na obszarach objętych wirusem bądź miałeś kontakt z osobą zarażoną,

- masz podwyższoną temperaturę,

- kaszlesz i masz duszności.

🔴 Masz objawy i wróciłeś z regionu, w którym występuje koronawirus?

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni wróciłeś z kraju, w którym występuje koronawirus i masz takie objawy, jak: gorączka, kaszel, duszności, lub miałeś kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie:

▶ bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną PSSE w Chełmie, która znajduje się przy ul. Szpitalnej 48 w Chełmie.

☎️ tel: 82 565 34 21

LUB

▶ zgłoś się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego. W przypadku Chełma należy zgłosić się do Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy, ul. Szpitalnej 53b/Paw.B

🔴 Masz objawy, ale nie byłeś w kraju, w którym występuje koronawirus i nie miałeś kontaktu z osobą zakażoną?

▶ Stosuj podstawowe zasady ochrony, gdy kaszlesz i kichasz, oraz higieny rąk. Pozostań w domu do czasu powrotu do zdrowia.

----

🔴 INFORMACJA DOTYCZĄCA SZKÓŁ

▶ 10 marca Urząd Miasta skierował do placówek edukacyjnych wskazówki dotyczące działań profilaktycznych zapobiegających potencjalnym zarażeniom wirusowym (grypa, koronawirus).

▶ Dyrektorzy szkół zostali poproszeni o zakupienie dodatkowych termometrów do mierzenia temperatury ciała uczniów i pracowników, a także o zwrócenie uwagi na dzieci, które zdradzają objawy stanu podgorączkowego. W przypadku dostrzeżenia niepokojących symptomów, nauczyciele powinni poinformować rodziców i poprosić ich o zabranie dziecka ze szkoły.

▶ UM wystosował również prośbę o to, by osoby z zewnątrz miały ograniczoną możliwość wejścia na teren placówek edukacyjnych, a także o przełożenie terminów zaplanowanych imprez, które gromadziłyby większą liczbę osób z zewnątrz (np. dni otwarte).

źródło: Miasto Chełm

Poprzedni Chełm Losowy Następny